Att skapa en hemsida

För den som aldrig har skapat en riktig hemsida kan det vara svårt att ens förstå var man börjar. Egentligen är processen ganska enkel, och den som inte kan något om HTML-kod kan ändå få till en bra slutprodukt. Här är de första stegen man kan ta, för att enkelt komma igång.

Webbhotellet

Precis som ett vanligt hotell fungerar ett webbhotell genom att hyra ut rum, eller snarare utrymme åt kunder. Det finns flera olika webbhotell och typer, men de bättre valen brukar kosta en slant varje månad. För ett vanligt bra webbhotell räcker ungefär en kostnad mellan 50-150 kr i månaden. Man måste undersöka vilket som passar ens behov och det är bra att se efter att de har de funktioner man behöver. En bra detalj kan vara att se efter att de använder enklicksinstallation av exempelvis WordPress. Mer om olika publiceringsverktyg längre ned.

Domän

Förutom ett webbutrymme behöver man en webbadress, dit besökarna kan komma för att ta del av hemsidan. Detta kallas domännamn och kan vanligen köpas i samband med att man köper sitt utrymme hos webbhotellet. Man kan hos dem söka efter lediga alternativ. Nu ska man inte stirra sig blind på ett enda alternativ och bli ledsen om det är upptaget. Domännamn är långt ifrån det viktigaste, och så länge man väljer något som ser snyggt och enkelt ut, brukar det inte vara några problem. Man välja sitt prefix, och det vanligaste brukar vara .se, .com, eller.nu. Det spelar inte så stor vilket man väljer, men man bör nog välja något av de mest vanligt förekommande. Riktar man enbart in sig på den svenska marknaden så är .se att föredra.

Publiceringsverktyg

För att kunna skapa olika sidor och innehåll på sitt webbutrymme, behöver man ett verktyg där man kan skriva in text, publicera bilder och göra layout. En del webbhotell erbjuder egna lösningar, men dessa är ofta klumpiga och väldigt begränsade. Några av de mest populära publiceringsverktygen är faktiskt gratis och är WordPress och Drupal. WordPress är relativt enkelt och går att skapa allt ifrån bloggar till vanliga hemsidor med. Både WordPress och Drupal måste man vanligen själv installera på sitt webbutrymme, vilket kräver en del erfarenhet. Därför är det bra om webbhotellet erbjuder en så kallad enklicksinstallation av dessa. Då går installationen snabbt och enkelt.

Att skapa responsiva sidor

Man talar ofta om att webbplatser ska vara mobilanpassade eller responsiva. Men vad är egentligen skillnaden? Och varför behövs det? Idag är det viktigare än någonsin att webbplatsen är tillgänglig för alla besökare, oavsett vilken slags skärm man använder för att besöka webbsidorna. Vi reder här ut de olika begreppen

Att skapa en mobilanpassad version

Genom att skapa en mobilanpassad version av sin webbplats, säkerställer man att den fungerar och ser bra ut även på mobiltelefoner. Om man undviker detta, blir resultatet ofta dåligt. Många har nog besökt sidor som inte anpassats på sina telefoner. Resultatet är ofta en webbsida där ingen text går att utläsa, och att det är svårt att navigera med alltför små länkar och knappar. Har man en mobilanpassad version av sin webbsida skickas således besökaren till denna då en mobiltelefon används.

Att skapa en responsiv webbplats

Ett mycket bättre alternativ är att bygga sin webbplats responsiv, vilket innebär att man bara behöver underhålla och uppdatera en enda version. Då anpassas sidorna automatiskt efter om exempelvis en mobiltelefon används av besökaren. Här kan man välja att enbart visa sammanfattningar i texter om skärmen är liten, och att menyn man navigerar efter byter till en mobilanpassad version.

Den användarvänliga hemsidan

Det är idag a och o att lyckas göra sin hemsida användarvänlig. Genom att ta med rätt ”tänk” från början i webbutvecklingen, kan man göra så att hemsidan blir en fröjd att besöka. Att göra sidorna användarvänliga är inte en lätt match men här kommer några tankar och idéer på hur man kan ta sig an uppgiften.

Vad är en användarvänlig sida?

För att få till en användarvänlig hemsida, eller hel webbplats på nätet, krävs det först och främst att den är tillgänglig. Det är viktigt att den är mobilanpassad så sidorna går att nå ifrån mobiltelefoner utan problem. Besökarna vill även att sidorna är snabba att ladda ned för att slippa vänta på långa laddningstider. När det kommer till innehållet ska det kännas ”luftigt” och inte vara för mycket instoppad information. Själva strukturen bör vara konsekvent över alla sidor, så att besökarna kan förvänta sig vad som händer när man trycker på olika länkar och flikar. Sidorna ska ha tillräcklig kontrast så att texten går att läsa och man bör använda rubriknivåer och listor, för att dela upp långa texter. Även information om vem som står bakom sidan kan vara bra att ha tydligt framme.

Val av domännamn

När man bygger en hemsida är förstås valet av domännamn ett av de större valen man måste göra. Dock är det lätt att lägga alltför stor vikt vid detta. Idag är det inte ovanligt att välbesökta sidor har ganska ogenomtänkta och krångligt långa domännamn. Dels är de flesta korta namnen upptagna, särskilt då vi tänker oss .com-adresser. Dels är det i slutänden själva innehållet som styr hur många besökare man kommer att få till sig. Det är med andra ord ett viktigt, men inte avgörande val, att välja rätt domännamn.

Domännamn för en billig peng

Det är förstås viktigt att man använder ett logiskt domännamn om man skapar sidor för exempelvis sitt eget företag. Ta exempel som aftonbladet.se, eller svt.se, som båda är logiska och talar om för besökaren vad slutdestinationen är. Ibland är det tänkta namnet dock upptaget så då gäller det att vara lite mer kreativ. Ett domännamn kostar heller inte särskilt mycket, omkring 100 kr per år, så det kan även vara en god idé att köpa flera olika prefix i samma veva. Använder du domännamnet exempel.se, köper man således exempel.nu och exempel.info på samma gång. Men det är långt ifrån nödvändigt att göra så.

Att välja domännamn

En bra tumregel eller utgångspunkt är att domännamnet innehåller det viktigaste sökordet för din webbplats. En skomakare, försöker ha ordet ”sko” med och en tandläkare kan ha ”tand”, ”tänder” eller ”tandläkare” någonstans i domännamnet. Det viktigaste är ändå att det är lätt att minnas och går att uttala på ett lätt sätt. Ibland kan vissa domännamn vara upptagna och då gäller det att snabbt hitta nya alternativ. Det är heller ingen garanti att ett bra domännamn kommer leda mer trafik till sidorna. Det är alltid innehållet som är det viktigaste.

Att med god tillgänglighet sticka ut ur mängden

 

Att skapa hemsidor med god tillgänglighet gör att man sticker ut ur mängden och dessutom bidrar till en god sak. Bra och tillgängliga sidor är dessutom synonymt med bra webbsidor generellt. Det är alla besökare till nytta, om webbutvecklaren följer de allmänna rekommendationerna för god tillgänglighet.

Öppenhet för fler personer

Med god tillgänglighet menas att hemsidorna ska fungera väl oberoende av vilken webbläsare man använder, vilken skärm de visas på och om användaren har något funktionshinder. I praktiken kan det handla om personer som ser dåligt, eller måste använda tangentbordet istället för musen eller har svårigheter att ta sig igenom text som inte är strukturerad. Genom att öka tillgängligheten öppnar man alltså upp för att kunna erbjuda sina sidor för än fler personer. Tillgängliga sidor är även snabba att ladda ned, strukturerade och enklare att underhålla.

Ingen marginalgrupp

Den som tror att det är en marginaliserad grupp man talar om måste inse att ungefär 1,3 miljoner svenskar beräknas ha någon form av funktionsnedsättning. De flesta av dem köper ju varor och tjänster på nätet, så det är alltså en stor ekonomisk fördel att kunna erbjuda sidor som passar till alla. Myndigheter och många organisationer är dessutom tvingade till att följa regler kring tillgänglighet. På flera av deras sidor, exempelvis skatteverket.se går det att se hur en fullt fungerande och tillgänglig sida kan se ut. Det går bra att hämta inspiration därifrån då man genomför sitt webbprojekt. En tillgänglig hemsida behöver långt ifrån vara tråkig och enkel. Men de är nästan alltid lätta att navigera och luftiga i sitt utseende.

Skapa en säljande hemsida

 

Att skapa en säljande hemsida idag, skiljer sig rätt mycket åt från hur man bar sig åt för fem år sedan. Trender kommer och går förstås. Det finns även stora skillnader i hur användarna beter sig och vad man förväntar sig av en hemsida. Det finns dock en hel del tips som gällt sedan ett tag tillbaka och ännu hjälper till att skapa en säljande hemsida.

Syftet

Det gäller att man förstår vilket huvudsyftet med hemsidan är. Alltför ofta kan man fokusera för mycket hur snygg startsidan är, men glömmer bort saker som att den ska vara lätt att navigera på. Om syftet just är att navigera mellan olika artiklar, så kan detta vara det viktigaste elementet att satsa extra på. Är syftet att bygga upp varumärket, kanske själva designen är det viktigaste. Om en hemsida har mycket innehåll måste det presenteras överskådligt, så att besökarna inte känner sig vilsna. Genom att matcha huvudsyftet med hemsidan, mot vad som faktiskt blir resultatet, så får man en bättre och trovärdigare webbplats.

Besökarna

Efter syftet kommer givetvis att man lyckas ringa in vilken målgrupp man egentligen vänder sig till. Det kan vara en stor skillnad om man främst riktar in sig till företag eller privatpersoner. Är det frågan om en tydligt ung målgrupp kommer det givetvis påverka vilka designval man gör. Givetvis kan man ha flera målgrupper, men då går det utmärkt att hitta en medelväg i de olika besluten. En målgrupp kanske vill få snabb information på direkten, en annan vill kunna interagera betydligt mer.

Prioriteringslista

Det kan vara en god idé att göra en lista med vilka saker man ska prioritera med sin webbutveckling. Genom att lista de fem viktigaste sakerna som en tänkt besökare ska kunna få ta del av, skapar man sig samtidigt en prioriteringslista med vad man bör lyfta fram. Om 50 % av syftet med hemsidan är att helt enkelt informera om var en butikslokal ligger, borde kanske 50 % av startsidan fokusera på just detta. Tvärtom kan man också upptäcka om helt fel saker tar onödigt stor plats. Det gäller bara att ha en bra prioriteringslista.

Keep it simple

Förmodligen kommer de flesta att göra utvecklingen av sin hemsida alltför komplicerad. Man får heller inte glömma bort att hemsidor, med alla sina undersidor, måste underhållas och ständigt uppdateras. Genom att lägga till alltför komplicerade funktioner skapar man sig onödigt mycket arbete i framtiden. I slutändan är det själva innehållet som är det viktiga och anledningen till varför besökarna kommer. Genom att hålla webbdesignen enkel och tydlig gör man sidorna lätta för besökarna att ta till sig. Den som har ringa erfarenhet av webbutveckling har allt att vinna på att göra hemsidan så enkel som möjligt. Med det sagt skadar det naturligtvis inte att leka med olika teman för färg och form.

Användarvänlighetens tre stödjeben

 

För att besökare av en hemsida ska känna sig välkomna och bra emottagna, krävs det att det finns användarvänliga hemsidor. För att åstadkomma detta krävs att webbutvecklaren haft detta med ifrån början av webbprojektet. Här kommer de tre stora stödjebenen för att få en användarvänlig webbplats.

Mobilanpassad hemsida

Redan 2017 visade undersökningen ”Svenskarna och Internet” som årligen genomförs av internetstiftelsen, att 85 % använde internet på mobilen. Det är idag självklart att hemsidor ska vara anpassade för att kunna användas på en mobiltelefon. Då är det viktigt att de verkligen är responsiva och utformade att ge en minst lika bra upplevelse.

Tillgänglighet

Idag finns det en lag som säger att bland annat alla myndigheters hemsidor måste vara tillgängliga för alla. Detta påverkar även alla sidor på nätet, som mer och mer börjar följa samma linje. För att exempelvis ranka högt hos sökmotorerna gäller det att satsa på tillgängliga sidor.

Laddtider

Det finns inget som skrämmer iväg en besökare så mycket som att sidorna tar för lång tid på sig att visas på skärmen. Här måste man säkerställa att sidorna är rätt uppbyggda och att webbhotellet man använder inte hindrar snabba laddningstider.