Optimera avtal för webbutveckling

Som ägare av ett företag inom webbutveckling behöver du ha vattentäta avtal med kunderna samt med era leverantörer. Att ha en bra lösning för avtalshanteringen gör det möjligt att effektivisera och automatisera alla avtalsrelaterade arbetsflöden inom organisationen. Du kan också effektivt motverka flaskhalsar som annars kan ge problem i företaget.

Med avtalshantering från Precisely får ditt webbutvecklingsföretag ett brett utbud av olika lösningar för avtalshantering. Här finns användarbehörigheter som gör det möjligt att kontrollera vilka som ändrar avtalens ordval och termer. Du får en tydlig översikt över företagets avtal samt deras status. Med det molnbaserade arkivet får du en säker lagring för avtalen samtidigt som du hela tiden har en bra översikt med hjälp av Preciselys intuitiva dashboard.

Hjälp med avtalshantering positivt

Många stora svenska myndigheter har valt att använda privata aktörer för att få hjälp med IT-driften, bland annat avtalshantering. Bland myndigheterna finns Kronofogden, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Andra myndigheter som är med på listan är Datainspektionen, E-hälsomyndigheten och Skolinspektionen. Skatteverket anlitar 30 privata leverantörer som bidrar med datatjänster till myndigheten. De står för avtalshantering och upphandling, samt för felanmälan av deras lokaler.

Många avtal inom affärsverksamheter

Inom alla affärsverksamheter behöver avtal slutas, vilket kan innebära större samarbetsavtal eller mindre avtal som när varor behöver köpas in till verksamheten. Avtalet innebär en överenskommelse mellan minst två parter och kan också syfta på dokumentet som innehåller den nedskrivna överenskommelsen. Du kan som företagare behöva teckna anställningsavtal om du behöver anställa personer i ditt företag. Avtal är viktiga att hålla då du annars kan bli ställd till svars.

Om du som webbföretag erbjuder avtal till dina kunder bör villkoren i avtalen vara skäliga. Det kan i vissa fall vara så att du erbjuder komplexa tjänster till kunden, vilket kräver ett skriftligt avtal. När du har givit kunden ett anbud som hen har accepterat är avtalet bindande. De du ingår avtal med behöver vara myndiga, det vill säga över 18 år.

Olika avtalstyper

Avtalet du tecknar med kunder och leverantörer reglerar er överenskommelse, men påföljder och villkor är inte alltid fullständigt reglerade. Ibland kan standardavtal för webbranschen användas. Olika avtalstyper som brukar användas är hyra, pant och köp. En del avtalsregler är tvingande och reglerade i lag, medan andra kan gå att göra särskilda överenskommelser med den enskilda kunden om.

Om avtalet är ofullständigt eller oklart kan du behöva fastställa vilka tolkningsdata som är mest relevanta. Det kan behövas att ni utgår från det existerande materialet, hur avtalet lyder, förhandlingar som ni genomgått och vad som inträffat när ni skrev under överenskommelsen. Ibland har det inte gått att förutse vad som inträffat, vilket kräver att avtalet kompletteras. En annan vanlig fråga som kan uppkomma är att någon av parterna vill annullera avtalet. Då är frågan om det går att säga upp det, och om villkoren förändras ifall avtalet fortlöper under kommande år.