Att med god tillgänglighet sticka ut ur mängden

 

Att skapa hemsidor med god tillgänglighet gör att man sticker ut ur mängden och dessutom bidrar till en god sak. Bra och tillgängliga sidor är dessutom synonymt med bra webbsidor generellt. Det är alla besökare till nytta, om webbutvecklaren följer de allmänna rekommendationerna för god tillgänglighet.

Öppenhet för fler personer

Med god tillgänglighet menas att hemsidorna ska fungera väl oberoende av vilken webbläsare man använder, vilken skärm de visas på och om användaren har något funktionshinder. I praktiken kan det handla om personer som ser dåligt, eller måste använda tangentbordet istället för musen eller har svårigheter att ta sig igenom text som inte är strukturerad. Genom att öka tillgängligheten öppnar man alltså upp för att kunna erbjuda sina sidor för än fler personer. Tillgängliga sidor är även snabba att ladda ned, strukturerade och enklare att underhålla.

Ingen marginalgrupp

Den som tror att det är en marginaliserad grupp man talar om måste inse att ungefär 1,3 miljoner svenskar beräknas ha någon form av funktionsnedsättning. De flesta av dem köper ju varor och tjänster på nätet, så det är alltså en stor ekonomisk fördel att kunna erbjuda sidor som passar till alla. Myndigheter och många organisationer är dessutom tvingade till att följa regler kring tillgänglighet. På flera av deras sidor, exempelvis skatteverket.se går det att se hur en fullt fungerande och tillgänglig sida kan se ut. Det går bra att hämta inspiration därifrån då man genomför sitt webbprojekt. En tillgänglig hemsida behöver långt ifrån vara tråkig och enkel. Men de är nästan alltid lätta att navigera och luftiga i sitt utseende.