Den användarvänliga hemsidan

Det är idag a och o att lyckas göra sin hemsida användarvänlig. Genom att ta med rätt ”tänk” från början i webbutvecklingen, kan man göra så att hemsidan blir en fröjd att besöka. Att göra sidorna användarvänliga är inte en lätt match men här kommer några tankar och idéer på hur man kan ta sig an uppgiften.

Vad är en användarvänlig sida?

För att få till en användarvänlig hemsida, eller hel webbplats på nätet, krävs det först och främst att den är tillgänglig. Det är viktigt att den är mobilanpassad så sidorna går att nå ifrån mobiltelefoner utan problem. Besökarna vill även att sidorna är snabba att ladda ned för att slippa vänta på långa laddningstider. När det kommer till innehållet ska det kännas ”luftigt” och inte vara för mycket instoppad information. Själva strukturen bör vara konsekvent över alla sidor, så att besökarna kan förvänta sig vad som händer när man trycker på olika länkar och flikar. Sidorna ska ha tillräcklig kontrast så att texten går att läsa och man bör använda rubriknivåer och listor, för att dela upp långa texter. Även information om vem som står bakom sidan kan vara bra att ha tydligt framme.