Användarvänlighetens tre stödjeben

 

För att besökare av en hemsida ska känna sig välkomna och bra emottagna, krävs det att det finns användarvänliga hemsidor. För att åstadkomma detta krävs att webbutvecklaren haft detta med ifrån början av webbprojektet. Här kommer de tre stora stödjebenen för att få en användarvänlig webbplats.

Mobilanpassad hemsida

Redan 2017 visade undersökningen ”Svenskarna och Internet” som årligen genomförs av internetstiftelsen, att 85 % använde internet på mobilen. Det är idag självklart att hemsidor ska vara anpassade för att kunna användas på en mobiltelefon. Då är det viktigt att de verkligen är responsiva och utformade att ge en minst lika bra upplevelse.

Tillgänglighet

Idag finns det en lag som säger att bland annat alla myndigheters hemsidor måste vara tillgängliga för alla. Detta påverkar även alla sidor på nätet, som mer och mer börjar följa samma linje. För att exempelvis ranka högt hos sökmotorerna gäller det att satsa på tillgängliga sidor.

Laddtider

Det finns inget som skrämmer iväg en besökare så mycket som att sidorna tar för lång tid på sig att visas på skärmen. Här måste man säkerställa att sidorna är rätt uppbyggda och att webbhotellet man använder inte hindrar snabba laddningstider.