Outsourcing inom IT

Ett IT-företag kan ha behov av många olika tjänster, som infrastruktur, systemförvaltning, integration, systemutveckling, klienter, support och hårdvara. I stället för att utföra alla dessa tjänster inom företaget kan du ”outsourca” dem, vilket innebär att du köper tjänsterna från utomstående leverantörer.

Med IT outsourcing från Nordlo behöver du inte lägga ner resurser från företaget på att underhålla och anställa personal till olika tjänster. Du får en specifik servicenivå till en tydligt avtalad prissättning. Outsourcing ger ditt IT- företag bättre driftsäkerhet och ökad tillgänglighet, och din verksamhet kan få högre avkastning.

Driv ett framgångsrikt IT-företag

Ett företag som säljer webbproduktion kan utföra många olika tjänster. Verksamheten arbetar med att skapa säljande hemsidor som bygger upp kundernas varumärke. Med en tydlig bild av målgruppen är det lätt att göra rätt designval. Webbproducenten kan också skapa en lista med fem viktiga saker som besökarna ska ta del av när de kommer till hemsidan. Alla hemsidor behöver hela tiden uppdateras och underhållas. Allt för komplicerade funktioner kan skapa för mycket arbete. Det är innehållet som är viktigt och orsaken till att besökarna kommer till hemsidan.

Webbsajter som skapas bör också vara användarvänliga, vilket bland annat innebär att de bör vara mobilanpassade och responsiva. Det är också viktigt att satsa på att skapa tillgängliga hemsidor som alla kan besöka och ta del av, oavsett ålder eller möjligt funktionshinder. Hemsidan bör inte heller ta för lång tid på sig att ladda, vilket innebär att det är viktigt att välja ett bra webbhotell och se över hemsidekoden.

En annan viktig del i att skapa bra hemsidor är att SEO-anpassa innehållet. Företag vill gärna hamna bland de första tio sökresultaten så deras kunder besöker dem i stället för konkurrenterna. SEO eller sökordsoptimering görs genom att identifiera de nyckelord som kunderna söker efter och skapa content som innehåller dessa ord. Din professionella webbyrå kan göra kundernas webbplatser mer synliga och driva mycket trafik till dem. SEO är inte bara något som ska skapa en stor mängd klick, det är också ämnat att locka de viktigaste målgrupperna till hemsidan. Det är dessa kunder som kommer att köpa varor och tjänster av dina klienter.

Outsourcing inom IT

Intresset för outsourcing av IT är inte lika stort som tidigare i Europa, medan det i Sverige ligger still. Aktörer inom finansiella tjänster vill dock outsourca mer. I en stor undersökning av hur kundnöjdheten på outsourcingmarknaden i Norden ser ut visade det sig att molnjättarna snabbt hade vuxit i popularitet. Ett skäl som angavs i undersökningen för att lägga ut IT på andra aktörer var att fokusera mer på kärnverksamheten, vilket 67 procent ansåg som viktigt. Andra orsaker var att öka tillgången till resurser (60 procent) och kostnadsreduktion (62 procent).