Vikten av ett bra CRM-system

CRM-verktyg står för sådan programvara som hjälper till att hålla en bra kundrelation och hantera information. Utan ett bra sätt att hantera information om kunder blir det lätt rörigt och man missar många möjligheter att öka sin försäljning eller skapa en bra kundrelation.

Vad är egentligen CRM?

Bokstäverna i CRM står för Customer Relationship Management, vilket kan översättas som hantering av kundrelationer. Så vad är ett CRM system egentligen? Det finns ofta stora kostnader kopplade till att hantera all information som har med besökare eller kunder att göra. Tanken med ett CRM-system är att göra denna process mycket enklare. Det kan handla om hur man sparar information som kunduppgifter till att hålla reda på hur kontakterna med kunderna sker. Med ett CRM har man denna data smidigt samlad på en och samma plats. Det räcker idag inte att bara skapa SEO-vänliga hemsidor, man bör även satsa på support och kundrelation.

Fördelar med CRM

Idag är det tuff konkurrens om att nå ut till rätt kunder för att presentera sina varor och tjänster. Dagens kunder har blivit duktigare på att filtrera bland informationsbruset och ett företag kan tjäna på att satsa på en god kundlojalitet. Detta uppnås förstås med att kunna erbjuda en bra produkt eller tjänst, men även genom god support och allmän kundrelation. Genom att erbjuda rätt erbjudanden vid rätt tidpunkter kan man upprätthålla en bra kundrelation. Ett CRM-system kan hålla reda på hur denna kontakt går till och se till att rätt typ av kunder får rätt erbjudanden. Med ett CRM kan man alltså slippa att annonsera i blindo och istället öronmärka sitt budskap där det gör mest nytta. Det brukar även var vara till gagn för kunden som därmed slipper bli spammad med all möjlig reklam. Tillsammans med att ha tillgängliga och responsiva hemsidor, är ett bra CRM-system viktigt för kundupplevelsen.

Funktionaliteten hos ett CRM

Ett CRM-system sköter som sagt bland annat om kundinformation. I denna ingår inte bara kontaktuppgifter utan även uppgifter när den senaste kontakten skedde. Ett CRM-system kan föreslå när följande kontakt med kunden bör ske för att upprätthålla en god relation. På detta sätt kan all nödvändig information centraliseras och göras tillgänglig för fler människor på ett företag. Ett bra CRM-system tar naturligtvis GDPR i beaktande. När informationen blir centraliserad minskar risken för att det blir flera saker sagda om samma sak. Missförstånd kan alltså undvikas eller i varje fall minimeras. CRM-programvaran kan överblicka all aktivitet som sker med varje kund och göra det enkelt att få fram all tidigare kommunikation. Detta är bra ur en supportsynpunkt, då man kan följa upp hur problemlösningen har framskridit i ett särskilt ärende.