Webbutveckling och digital marknadsföring

Att arbeta online med hemsidor och marknadsföring är något som har fått ett stort ökat intresse de senaste åren. Webbutveckling och digital marknadsföring är inte något som nödvändigtvis behöver gå hand i hand, men ofta faller det sig naturligt. Webbutveckling är ett ganska brett begrepp som syftar på uppbyggnaden kring en hemsida. Det är huvudgrenen för grunden till en webbplats som i ett senare skede designas av en webbdesigner. Men en hemsida är inte mycket värd utan besökare, därför behövs oftast marknadsföring. Och eftersom en hemsida finns på internet så ligger det nära till hands att webbplatsen marknadsförs digitalt.

Att utveckla och marknadsföra en hemsida digitalt

Det första skedet i grunden för en webbplats är att komma på en idé som man sedan utvecklar i olika steg. Det första steget är webbutvecklingen som rör programmering, kodning och strukturen på webbplatsen. När det är gjort så kvarstår att designa webbplatsen med färger, utseendet på exempelvis knappar och menyer, samt att lägga in logotyper. Det sista steget för att färdigställa en webbplats är att fylla den med innehåll i form av bilder och texter som ska fånga intresset hos besökaren.

När hemsidan är klar så vill man såklart att människor ska upptäcka den också, vilket inte sker av sig själv i de flesta fallen. Eftersom en hemsida finns online så är digital marknadsföring ett väldigt passande sätt att nå ut till sin målgrupp med hemsidan, och på så sätt locka besökare. Man kan sköta den digitala marknadsföringen själv genom att annonserna på exempelvis Google, som står för över 90 % av alla sökningar som görs på internet i Sverige. Man kan även anlita en firma på https://www.rule.se/ som kan hjälpa till att öka engagemanget för en webbplats samtidigt som de kan hjälpa till att locka fler besökare till hemsidan.