Tillgänglighet och teknik

Tillgänglighet är ett av orden som varit på läpparna hos de flesta teknikutvecklarna. Allting som digitaliseras måste vara tillgängligt för användarna. Idag ska webbsidor fungera både på desktop såväl som en mobiltelefonskärm.

Tillgänglighet för teknikprodukter

Även när det kommer till hur tillverkarna utformar sina tekniska produkter är tillgänglighet viktigt. Det ska vara enkelt att hålla i en mobiltelefon, eller laptop. Knapparna ska vara lätta att läsa och känna med sina fingrar. Det finns mängder av mobilskal till alla modeller från Samsung hos Billigamobilskydd som inte bara skyddar, utan även gör mobiltelefonen säker att hålla i. Många mobiltelefoner tappas i golvet helt enkelt för att de är för hala att hålla i. Med ett smart mobilskal skyddas de om de träffar marken.

Tillgänglighet för webben

De största förändringarna när det kommer tillgänglighet sker på webben. Webbsidor bör följa en viss uppbyggnad och det finns ett tillgänglighetsdirektiv som bland annat myndigheter är tvingade att följa. Enligt det nya direktivet finns en rad tillgänglighetskrav som helt enkelt måste uppfyllas. I stort handlar det om att texten på sidorna är lätt att läsa, och att navigeringen är vettigt uppbyggd. Här kommer några av sakerna man kan förbättra för att uppnå en bättre tillgänglighet på en hemsida:

  • Kontrasten ska vara tillräcklig. Svart text på vit bakgrund är förstås det bästa alternativet. Ett exempel på dålig kontrast är gul text på vit bakgrund.
  • Brödtexten ska delas in med underrubriker och punktlistor där det passar.
  • Alternativ text till bilder som fungerar ihop med skärmläsare.
  • Responsiva sidor som fungerar oavsett storleken på skärmen.
  • Möjlighet att kunna navigera sidan med tangentbordet.

Design och tillgänglighet

En tillgänglig design gör att fler besökare kan ta del av webbsidorna. Egentligen bygger mycket på sunt förnuft. Det finns nästan ingen som orkar läsa långa textblock som inte har en bra indelning. Att använda rubriker och mycket luft i texten, gör den mer tillgänglig och fler kommer att vilja läsa den. Det är inte heller designen som ska tala utan det är själva textinnehållet som ska förmedla informationen. Det kan alltså vara ett stort misstag att göra webbsidor som ser häftiga ut, men saknar relevant textinnehåll. Detta är även något som sökmotorerna väger in, när de rankar olika sidor. Den som följer tillgänglighetskraven har alltså mycket att vinna. Tillgängliga sidor kan alltså hamna högre upp på exempelvis Googlesökningar.

Sammanfattning

Tillgänglighet på webben handlar alltså om att göra informationen tillgänglig för alla som besöker sidorna. Detta oavsett vilken skärmstorlek besökaren använder. I grunden är det relativt förnuftiga åtgärder man behöver utföra. Textinnehåll ska kännas lättläst och ha mycket luft, samt vara indelad i underrubriker och punktlistor där det passar. Till bilder bör man ha alternativ text och när det kommer till färger bör de vara tillräckligt kontrastrika.