Det är viktigt att synas på internet

I många branscher är det viktigt för företagen att synas och att ha en stark närvaro på internet. För de företag vilka bedriver e-handel är det självfallet helt avgörande, men det är även ett prioriterat område för de företag som bedriver mer “traditionella verksamheter” utanför internet. Det är via internet som en stor del av marknadsföringen sker. Presumtiva kunder letar inte längre via Gula Sidorna. De använder sig i stället av internet för att söka efter den produkt eller tjänst som de behöver.

De flesta företag måste därför avsätta en stor andel av sin marknadsföringsbudget till marknadsföringsaktiviteter på internet. Utan tillräckliga resurser kommer verksamheten inte att bära sig i ett längre perspektiv. Konkurrensen på internet har ökat och det blir allt svårare att synas i det mediala bruset, även på internet. De företag som väljer att satsa på internet, och dessutom gör det på rätt sätt, är de företag som har framtiden för sig. Övriga företag kommer, sakta men säkert, att tyna bort och försvinna från marknaden.

 

Låna pengar för att investera i marknadsföring

 

I en perfekt värld har ett företag tillräckligt med likvida medel för att löpande investera i sin marknadsföring på internet. Emellertid lever vi inte i en perfekt värld. De flesta företag stöter förr eller senare på problem med likviditeten, vilket får till följd att det ofta är marknadsföringen som får stryka på foten. Detta gäller framförallt nystartade företag. De flesta nybildade företag får relativt omgående problem med sin likviditet. Detta är fullt naturligt eftersom kostnaderna kommer före intäkterna för de flesta nystartade företag.

Har ett företag inte tillgång till tillräckliga medel i kassan för sin marknadsföring på internet måste företaget försöka finna olika finansieringslösningar. En lösning är att ägaren eller ägarna skjuter till ytterligare medel till verksamheten. Är detta inte möjligt kan företaget ansöka om en företagskredit och använda krediten för att satsa på sin marknadsföring.

Enkelt att låna pengar online

Idag är det dessutom enkelt att ansöka om en företagskredit online. Ofta har företaget svar redan samma dag och pengarna anländer på företagskontot inte långt därefter. Kreditföretag på internet har helt förändrat lånemarknaden och fler företag borde ansöka om lån online i stället för att använda sig av de traditionella bankernas tjänster. Det hade varit bra för såväl företagens resultat som företagens likviditet.

Hur internetmarknadsföringen ska utformas

Hur företaget ska välja att spendera de medel vilka öronmärkts för marknadsföringen, beror helt och hållet på det enskilda företagets situation och bransch. Det är en avsevärd skillnad mellan att marknadsföra en biltillverkare och en hårfrisör på internet. Även budgetens storlek är av betydelse, det är till exempel betydligt billigare att annonsera via Adsense jämfört med att köpa annonser på någon av de stora dagstidningarnas webbplatser.